Amsterdam stadswandeling | ANWB (2023)

Nederland, Noord-Holland, Amsterdam

Amsterdam stadswandeling | ANWB (1)

Tijdens deze groene stadswandeling kan het zomaar gebeuren: dat je een specht hoort kloppen of een kikker hoort kwaken. Want Amsterdam is groener dan je zou verwachten. Tijdens deze route ontdek je de mooiste groene plekken van Oud-West en de Baarsjes. Je wandelt langs geveltuintjes, komt op plekken waar de courgettes naar hartenlust kunnen groeien, waar de bijen volop nectar vinden en waar buurtkoks vegetarische driegangenmenu’s serveren in een groentekas.

Hond mee: op deze route zijn honden aangelijnd toegestaan.

Toegankelijkheid:deze route is geschikt voor mindervaliden.

1. Loop vanuit tramhalte Leidseplein (met rug naar tramhalte & kiosk Canal Cruise) rechtdoor (stap over hekje, of loop er even omheen) naar wegwijzer voor voetgangers. Volg bordje ‘Vondelpark 0,2 km’ en loop rechtdoor via pad door het Leidsebosje (water links). Bij brug aan linkerhand rechtsaf het Vondelpark in.

2. Volg in het Vondelpark het pad rechtdoor. Loop onder weg door en houd op splitsing van paden rechts aan (vijver links). Negeer pad naar rechts naar uitgang en blijf rechtdoor lopen. Sla smal pad schuin rechtdoor in (je blijft de rand van het park volgen). Negeer volgende uitgang aan rechterhand. Blijf pad langs rand park volgen. Sla bij tennisbanen aan de linkerhand rechtsaf het pad in en verlaat het Vondelpark. Na hek Vondelpark rechtdoor, Gerard Brandtstraat.

3. Op kruising met Overtoom rechtdoor, Gerard Brandtstraat. Einde rechtsaf en eerste linksaf, Nicolaas Beetsstraat. Rechtdoor, water oversteken en direct linksaf. Rechts ligt Het Eetbare Plantsoen. Bij eerste brug aan linkerhand rechtsaf, Jan-Pieter Heijestraat.

4. Op kruising met Kinkerstraat rechtdoor, Hasebroekstraat. Voor speeltuin rechts aanhouden en eerste weg linksaf, Van Effenstraat. Einde rechtsaf, Bellamystraat. Bij Bellamyplein (voor parkje) linksaf. Eerste linksaf, Jan Hanzenstraat, en volgende straat rechtsaf, Douwes Dekkerstraat.

5. Op kruising met Schimmelstraat rechtdoor. Na nr. 16 linksaf het voetpad in. Volg het pad rechtdoor en sla bij splitsing van paden rechtsaf (links ligt water van Kostverlorenvaart). Verlaat park via hek en loop rechtdoor via Tweede Kostverlorenkade. Bij brug linksaf.

6. Na brug rechtdoor, Admiraal de Ruyterweg. Op nr. 19 vind je Kas Keerweer. Sla daarna de eerste weg linksaf, Slatuinenweg. Op nr. 45 vind je de toegangspoort van Natuurtuin Slatuinen.

(Video) 1920: Het verkeer in Amsterdam, een verkeersfilm van de ANWB - oude filmbeelden

7. Sla aan het eind van de weg rechtsaf, Baarsjesweg. De eerste weg rechtsaf, Van Kinsbergenstraat. En de volgende straat rechtsaf, Chasséstraat. Bij einde straat linksaf, Admiraal de Ruyterweg. Rechtdoor, Molenslootbrug over en rechtdoor, Jan Evertsenstraat. Je passeert op nummer 90H winkel De Balkonie.

8. Blijf weg rechtdoor volgen tot het Mercatorplein. Sla daar rechtsaf, onder poort door, Mercatorstraat. Eerste weg rechtsaf, Jan Maijenstraat. Op nr. 17 vind je De Tuin van Jan.

9. Volg de weg met de bocht mee naar links, Torresstraat. Einde linksaf en einde rechtsaf, Mercatorstraat. Op kruising met Jan van Galenstraat rechtdoor. Rechts ligt het Erasmuspark.

10. Sla het eerste pad rechtsaf en wandel via de brug het park in. Loop rechtdoor, einde pad linksaf. Einde pad rechtsaf. Volg slingerpad (water links). Einde linksaf, water over, en rechtsaf. Einde linksaf, water over en direct rechtsaf, Erasmusgracht.

11. Bij einde water (aan rechterhand) rechtdoor, Roelantstraat. Op kruising rechtdoor, De Rijpstraat. Einde weg rechtsaf, met de bocht mee naar links en eerste rechtsaf, Jan Haringstraat. Eerste linksaf, Jasper Leijnsenstraat. Op nr. 21 vind je de entree naar de tuin I can change the world with my two hands.

12. Einde weg straat oversteken en rechtsaf via voetpad (links park). Einde linksaf, Jan van Galenstraat. Brug over en meteen rechtsaf voetpad langs water volgen, Kop van Jut. Volg dit voetpad helemaal tot je uitkomt bij een brug (Beltbrug). Sla daar rechtsaf. Na oversteken water direct rechtsaf, pad volgen langs water (water rechts).

(Video) Stadswandeling Westelijke Eilanden Amsterdam met Heleen

13. Einde pad rechtdoor water oversteken via brug, Katterug. Eerste weg linksaf, Bilderdijkpark. Einde linksaf, Bilderdijkstraat. Ga voor de brug rechtsaf, Hugo de Grootkade, later Da Costakade.

14. Bij kruising met De Clercqstraat rechtdoor. Tweede straat rechtsaf, Kinkerstraat. Op kruising met Bilderdijkstraat rechtsaf. Op nr. 165F vind je groenwinkel Wildernis.

15. Sla vanuit Wildernis linksaf, Bilderdijkstraat. Na brug meteen linksaf, Jacob van Lennepkade. Einde rechtsaf, Nassaukade (later: Stadhouderskade). Sla na Leidsebosje linksaf. Je bent dan weer terug bij de tramhalte Leidseplein op de brug bij het Leidsebosje, het beginpunt van deze route.

(Video) Stadswandeling Amsterdam

Het Vondelpark ligt ruim een meter lager dan de omliggende wijken. Als het dagenlang regent, zorgt dat voor veel extra water in het park, met grote plassen tot gevolg. Vandaar dat er in het parkdeel tussen de Stadhouderskade en de Vondelparkbrug (‘De Slurf’) allerlei maatregelen zijn genomen, die de bodem beschermen en de waterhuishouding op een duurzame manier verbeteren. Er zijn bijvoorbeeld wadi’s aangelegd: lagergelegen weides met een doorlatende bodem. De wadi’s vangen het water tijdelijk op, waardoor het langzaam kan wegzakken in de bodem.

Bieten, hete pepers, aardappelen, uien, rabarber, rode kool… Ze groeien allemaal in Het Eetbare Plantsoen, midden in de Kinkerbuurt. Bewoners onderhouden hier sinds 2015 een gemeenschappelijke moestuin en boomgaard en delen in de oogst. Sinds 2021 vind je er ook een Groenkiosk, waar vrijwilligers info geven over stadstuinieren, bijvoorbeeld over welke planten geschikt zijn voor de stad of hoe je een geveltuin kunt aanleggen. De regenton van de kiosk voorziet de HEP-tuin van water in de droge zomermaanden. Openingstijden kiosk: mrt-okt zo 11-15 uur en wo 10-13 uur.

De Baarsjes was van oorsprong een gebied vol tuinderijen. De kas van Kas Keerweer vormt het laatst zichtbare aandenken aan die tijd. Een groen middelpunt in de wijk ook, gerund door vrijwilligers. De plek is ontstaan uit liefde voor planten en tuinieren, maar is ook bedoeld om buurtbewoners met elkaar in contact te brengen. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd, van foodmarkets tot stekjesruilmiddagen. Buurtkoks serveren er in het seizoen elke week een vegetarisch driegangendiner onder de druiventrossen.

(Video) Wandeling rond oeroud Amsterdam

Verborgen achter de gevels van de Slatuinenweg vind je Natuurtuin Slatuinen. De tuin is in 1991 op initiatief van buurtbewoners ingericht als een natuurtuin, waarin planten en dieren zich volop kunnen ontwikkelen. De bewoners hoeven slechts af en toe bij te sturen. Wilde natuur dus. Met bos, moeras, natuurweides en vijvers, waar kikkers kwaken en spechten overvliegen. De tuin is niet alleen mooi, maar ook nuttig. Hij ligt lager dan de omliggende tuinen, waardoor die op een natuurlijke manier afwateren naar de natuurtuin. De natuurtuin voorkomt zo wateroverlast in de buurt en biedt schaduw en verkoeling op warme dagen. Open: zo 13-16 uur, do 10-16 uur (okt-mrt) en 9-17 uur (april-sept).

Een balkon op het zuiden? Kies dan voor planten die tegen de zon kunnen, zoals lavendel, margrieten en geraniums. Balkon op het westen? Dan heb je vaak veel last van wind en kun je beter kiezen voor stevige planten als bamboe of heide. Kijk, voor dat soort adviezen voor het vergroenen van je balkon, ga je dus naar De Balkonie! Je vindt er de mooiste balkonplanten, maar kunt er ook terecht voor buitenkleden, fraaie potten en bistro-setjes. Kortom: alles wat je balkon compleet maakt voor een relaxte dag tussen het groen.

Een schoolplein lag er eerst tussen de bebouwing van de Jan Maijenstraat en de Jan Evertsenstraat. Later een verwaarloosde binnenplaats. Tot buurtbewoners in actie kwamen en er buurttuin De Tuin van Jan aanlegden. 10.000 tegels haalden ze weg. Daarvoor in de plaats kwam een weelderige buurttuin, waar stilte overheerst. De ene keer ziet het er blauw van de hyacinten, dan weer rood van de klaprozen. Al die planten trekken vlinders en insecten aan en daardoor ook weer vogels. Twee grote regenvijvers zorgen voor de opvang van hemelwater. De tuin doet zo ook dienst als regentuin, waardoor de buurt minder wateroverlast heeft. Open: april-okt zo 12-18 uur.

Ook jíj kunt het verschil maken, is de gedachte achter ‘I can change the world with my two hands’. Kunstenares Natascha Hagenbeek haalde het idee van de community gardens in New York in 2010 naar Amsterdam en begon daar achter de bebouwing van de Jasper Leijnsenstraat een buurttuin, waar bewoners hun eigen groente en fruit kunnen verbouwen. In de pluktuin mag je een mooi boeket bij elkaar plukken en in het TuinKafé kun je thee drinken van vers geplukte kruiden. Open: eind mei-eind sept za 12-17 uur.

Woonboten. Ze horen bij Amsterdam. Maar bekijk je ze van bovenaf dan zijn het net lange, grijze stroken langs de kades. Dat kan anders, dachten enkele walbewoners van de Da Costakade. En daarom richtten ze in 2015 de vrijwilligersorganisatie Grachten van Smaragd op, die woonbootbewoners informeert over de voordelen van sedumdaken. Want die voordelen zijn er: de plantjes trekken bijen en vlinders aan, houden fijnstof vast, hebben een isolerende werking én zien er natuurlijk ook nog eens prachtig uit! Al heel wat woonboten hebben intussen groene daken. Het uiteindelijke doel? Alle woonboten een groen dak. Als verjaardagscadeau voor Amsterdam in 2025, als de stad 750 jaar bestaat. Meer informatie: Rooftop Revolution.

Wildernis. Het is een goed gekozen naam voor deze winkel aan de Bilderdijkstraat. Want zodra je hier de drempel overstapt, word je omringd door planten. In retro-potten op de grond, op krukjes, tafeltjes en planken en in hanging baskets aan het plafond. Wat je ook wilt vergroenen, of het nu je huiskamer is, je balkon, je achtertuin of je dakterras, in Wildernis kunnen ze je helpen. Geen groene vingers? Vraag de medewerkers om advies. Of geef je op voor een van de vele workshops die er worden gegeven. Terrarium maken bijvoorbeeld. Of: zó hou je planten in leven!

(Video) Amsterdam Stadswandeling

Deel deze pagina

Videos

1. Sparta d-Rule Energy 2023 - E-bike van het jaar!
(Fietsvoordeelshop․nl)
2. Amsterdam stadswandeling - Cityhike
(Jessica Eekels)
3. Stadswandeling door Amsterdam vanaf de bank.
(Het Scheepvaartmuseum)
4. OUTFITS MAKEN + STADSWANDELING AMSTERDAM
(Roosmarijn Koster)
5. Ripley's Believe It or Not! Amsterdam - Het land van ANWB
(Ripley's Believe It or Not! Amsterdam)
6. Aan de Amsterdamse grachten! | Wegenwacht vlog #102
(ANWB)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated: 03/12/2023

Views: 6637

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.