Wanneer geef je als werkgever een loonsverhoging? (2024)

7 momenten voor loonsverhoging:

 • 1. Verplicht door cao
 • 2. Beoordeling
 • 3. Promotie
 • 4. Vast contract
 • 5. Uitbreiding takenpakket
 • 6. Na een uitzonderlijke prestatie
 • 7. Na een opleiding
 • Vragen over loonsverhoging geven

Loonsverhoging geven, wanneer?

Werknemers kunnen vragen om meer loon. Je kunt zo’n verzoek om loonsverhoging niet zomaar naast je neerleggen.

Dat is niet bevorderlijk voor de sfeer in het bedrijf en zal er vroeg of laat toe leiden dat goede werknemers vertrekken.Tegelijk probeer je als werkgever de kosten van personeel zo laag mogelijk te houden.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Natuurlijk kun je proberen om ongewenst verloop op andere manieren terug te dringen. Bijvoorbeeld door verbeteringen in de werkomgeving of goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Maar soms kom je er niet onderuit daadwerkelijk loonsverhoging te geven.

Afspraken maken

Dat hoef je overigens niet gelijk te doen als een medewerker hierom vraagt. Je kunt ook afspreken dat je iemand opslag geeft op het eerstvolgende passende moment in zijn loopbaan.

Er zijn namelijk tal van momenten waarop een herziening van het salaris voor de hand ligt. Door de loonsverhoging aan zo’n moment te koppelen, laat je zien dat ze niet zomaar opslag krijgen. Er moet wel een goede reden voor zijn.

Loonsverhoging 2022

In 2022 zullen werknemers sneller vragen om een loonsverhoging. Door de toenemende inflatie en de krapte op de arbeidsmarkt hebben ze daar twee goede redenen voor.

Daarnaast zijn er veel berichten over stijgende lonen. Het wettelijkeminimumloon in 2022 is twee keer verhoogd en in 2023 volgt er een extra stijging. Ook de cao-lonen stijgen mee en extra periodieke verhogingen zijn op komst.

Salarisonderzoek

Na het salarisonderzoek van Berenschot op 14 juni 2022 is de verwachting dat de lonen nog meer gaan stijgen. Zo is bijvoorbeeld al bekend dat in 2022 het loon van een leraar basisonderwijs met 10 procent toeneemt.Gemiddeld zijn de lonen in 2021 met 2,5 procent gestegen en in 2019 met 2,3 procent.

Loonsverhoging door inflatie?

Als een werknemer meer loon wil omdat er inflatie is in Nederland, kun je dit overwegen. Vaak stijgen deminimumlonenen cao-lonen dan ook. De extra kosten kun je mogelijk doorberekenen aan je klanten.

1. Loonsverhoging in cao

Het recht op verhoging van het salaris is niet bij wet geregeld. Maar als jouw bedrijf onder een verplichte cao valt, is de kans groot dat daarin wel afspraken over loonsverhoging staan.

Veel cao’s schrijven voor met welk percentage je de loonschalen moet aanpassen en op welke datum dit moet gebeuren. Meestal is dat per 1 januari of per 1 juli. Je bent verplicht om de periodieke loonsverhogingen uit jouw cao door te voeren.

Automatische salarisverhoging?

Niet alle cao’s geven automatisch recht op periodieke loonsverhogingen. Nieuwe cao’s gaan vaak uit van open salarisschalen, waarin alleen het minimum- en maximumsalaris per schaal is vastgelegd.

Open loonschalen

Als jouw bedrijf aan een cao met open loonschalen gebonden is, bepaal je op basis van een beoordelingsgesprek of een werknemer een loonsverhoging krijgt en met welk percentage. Open loonschalen bieden je dus meer flexibiliteit in je manier van belonen.

Veel cao’s staan je toe om je medewerkers een hoger loon te betalen dan is voorgeschreven. Ook dan ben je verplicht om de voorgeschreven periodieke loonsverhogingen door te voeren.

Je mag dus niet een periodiek overslaan om bijvoorbeeld weer op gelijke hoogte met het cao-loon te komen.

2. Loonsverhoging bij goede beoordeling

Als je bedrijf niet gebonden is aan een cao, is het jaarlijkse beoordelingsgesprek of functioneringsgesprek een goed moment om een loonsverhoging voor een werknemer te overwegen.

In zo’n gesprek maak je de balans op over het functioneren. Bij een goede beoordeling kun je een vorm vanprestatiebeloningtoepassen, zoals een bonus of salarisverhoging.

Resultaten vergelijken

Ter voorbereiding op het gesprek vergelijk je de resultaten die de medewerker het afgelopen jaar heeft behaald met de eisen van zijn functieomschrijving en de benodigde competenties.

Zo kom je tot een goed onderbouwde beoordeling. Je hebt al een compleet beeld, dus dan is het gemakkelijk om meteen ook de afweging over een eventuele loonsverhoging te maken.

Maak bij je beoordeling gebruik van een beoordelingsformulier. Dat geeft je houvast in de voorbereiding en tijdens het beoordelingsgesprek.

3. Loonsverhoging bij promotie

Als een werknemer promotie maakt, betekent dit meestal dat hij een nieuwe functie krijgt die hoger gewaardeerd wordt.

Vaak is aan zo’n nieuwe functie automatisch een hoger salaris gekoppeld. Soms niet, maar ook dan is het gebruikelijk om een loonsverhoging toe te passen.

Een promotie betekent namelijk dat je qua functieprofiel en competenties meer van je werknemer verwacht.

Hoeveel loonsverhoging?

Hoeveel extra salaris je de medewerker bij promotie moet geven, is lastig te zeggen.

Sommige bedrijven hanteren als vuistregel een loonstijging van 3 tot 6 procent. Maar ook 5 tot 10 procent komt voor, vooral bij promoties die samenvallen met de (half)jaarlijkse loonstijging.

KPI's afspreken

Bij een promotie kun je ook met de werknemer afspreken dat hij een loonsverhoging moet ‘verdienen’ door in de nieuwe functie eerst bepaalde meetbare doelen (KPI's) te behalen. Zo laat je het salaris gelijk lopen met de verwachte prestaties.

4. Loonsverhoging bij vast contract

Als een werknemer de overstap maakt van een tijdelijk contract naar een vast contract (in feite ook een vorm van promotie), ligt het voor de hand om hem een hoger loon te geven.

Secundaire arbeidsvoorwaarden verbeteren

Een vast contract betekent ook vaak dat de medewerker kan rekenen op betere secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een telefoon of auto van de zaak.

Dit kun je als 'wisselgeld' gebruiken bij de onderhandelingen over de hoogte van het nieuwe salaris. Wellicht gaat je medewerker dan akkoord met een lager loon dan hem voor ogen stond en bespaar jij op de directe loonkosten.

5. Loonsverhoging bij meer werkWanneer geef je als werkgever een loonsverhoging? (1)

Je vindt ze in elk bedrijf: werknemers die al langere tijd in dezelfde functie zitten en die – soms ongemerkt – steeds meer taken en verantwoordelijkheden op hun bordje krijgen geschoven. Geen probleem, door hun ervaring kunnen ze dit prima aan.

Als werkgever moet je hier een scherp oog voor hebben, want zulke medewerkers zijn onmisbaar voor je bedrijf. Geef ze eens per jaar of eens in de twee jaar een loonsverhoging, als blijk van waardering voor hun inzet.

Werknemers krijgen soms ook uitbreiding van hun takenpakket bij de start van een nieuw, groot project. Ook dat is een goed moment om een loonsverhoging te overwegen.

Hetzelfde geldt voor de afronding van een groot project: geef bijvoorbeeld opslag aan medewerkers die meer dan gemiddeld hebben gepresteerd.

Eenmalige extra bonus

Soms laten de bedrijfsfinanciën een structurele loonsverhoging niet toe. Een goed alternatief is dan een eenmalige extra bonus. Dat kan geld zijn, maar bijvoorbeeld ook extra vakantiedagen, een betere werkplek of flexibeler werktijden.

Bekijk meer alternatieven voor salarisverhoging.

6. Loonsverhoging bij uitzonderlijke prestatie

Elk bedrijf kent ook uitzonderlijke talenten. De één heeft een gouden idee voor innovatie, de ander weet een heel team te motiveren, een derde is een getalenteerde verkoper.

Zulke werknemers wil je natuurlijk behouden voor het bedrijf en daar mag best een extra beloning tegenover staan.Mensen met een uitzonderlijk talent weten vaak zelf wel wat zij waard zijn voor een bedrijf. De kans is dan ook groot dat zij zelf beginnen over een loonsverhoging of een bonus.

Prestatie belonen

Het is daarom verstandig om voor jezelf als ondernemer vast te stellen hoe je talent in het bedrijf wilt belonen. Ontwikkel een beleid hiervoor en stel dat op schrift, zodat medewerkers weten waar ze aan toe zijn.

Het is sowieso aan te bevelen om een helder omschreven beleid te hebben voor het toekennen van salarissen, loonsverhogingen en bonussen. Als je medewerkers precies weten wat wel en niet mogelijk is, zul je minder vruchteloze gesprekken over loonsverhoging hoeven te voeren.

Prestatieloon

Kies bijvoorbeeld een van deze zes vormen van prestatieloon.

7. Loonsverhoging na opleiding

Beloon ook je werknemers als zij bereid zijn om vooruit te komen en zich verder te ontwikkelen. Een werknemer die net een opleiding of training heeft afgerond met een diploma of certificaat, is competenter en beter gekwalificeerd voor zijn taken.

Hij is dus meer waard voor je bedrijf. Dan past het ook om hem loonsverhoging te geven of in elk geval een bonus toe te kennen.

STAP budget

Je kunt vanaf 2022 profiteren van een nieuwe subsidie voor opleidingen. Lees meer over het STAP-budget voor scholing.

Vragen over loonsverhoging geven

 • Hoe kan ik loonsverhoging geven?Dat hoef jeniet gelijk te doen als een medewerker hierom vraagt. Je kunt afspreken dat je iemand opslag geeft op het eerstvolgende passende moment in zijn loopbaan. Er zijn namelijk veel momenten waarop jehet salaris kunt aanpassen. Door de loonsverhoging aan zo’n moment te koppelen, laat je zien dat ereen goede reden voor moet zijn.
 • Wanneer geef ikeen loonsverhoging?Een verhoging van het loon wordt vaak gegeven op basis van een beoordeling, bij een promotie, bij een vast contract, bij uitbreiding van het takenpakket, na een uitzonderlijke prestatie en na een opleiding. Soms ben je zelfs verplicht meer loon te betalen.
 • Wanneer moet ik verplicht loonsverhoging geven?Je bent verplicht om de periodieke loonsverhogingen uit jouw cao door te voeren. Ook als het wettelijke minimumloon wordt verhoogd en je werknemer onder de nieuwe grens gaat vallen, ben je verplicht een loonsverhoging te geven.
 • Wat is een alternatief voor loonsverhoging?Soms laten de bedrijfsfinanciën een structurele loonsverhoging niet toe. Een goed alternatief is dan een eenmalige extra bonus. Dat kan geld zijn, maar bijvoorbeeld ook extra vakantiedagen, een betere werkplek of flexibeler werktijden.
 • Moet je meer loon geven bij inflatie?Als een werknemer meer loon wil omdat er inflatie is in Nederland, kun je dit overwegen. Je bent niet verplicht een salarisverhoging toe te passen, maar houd wel rekening met het minimumloon in jouw branche. Door inflatie kunnen de looneisen veranderen.
 • Wat doe je met een verzoek tot salarisverhoging?Neem een verzoek tot salarisverhoging altijd serieus. Reageer niet direct inhoudelijk, maar laat weten dat je er later op terugkomt, bijvoorbeeld tijdens eenbeoordelingsgesprek. Vraag je werknemer ook om een korte motivatie voor de salarisverhoging. Misschien is er een reden om sneller te beslissen.

Heb je personeel in dienst?

Dat is goed nieuws, want daarmee bouw je aan de continuïteit van je bedrijf. Met dit pakket aan personeels­­verzekeringen dek je de risico’s af en zorg je goed voor je personeel.

Wanneer geef je als werkgever een loonsverhoging? (2024)

FAQs

Wat is een redelijke loonsverhoging per jaar? ›

Als je weet dat je moet onderhandelen, vraag dan iets meer loonsverhoging. Dit zorgt dat je onderhandelingsruimte hebt. De vuistregel voor een salarisverhoging percentage is tussen de 5 - 10 procent. Met onze bruto netto calculator kan je direct berekenen hoeveel extra netto salaris dit oplevert.

Hoeveel procent opslag is normaal? ›

Over het algemeen is het normaal om 5 tot 10% opslag te vragen. Hoeveel procent je precies vraagt, heeft te maken met een aantal dingen. Ga bijvoorbeeld na wat de financiële situatie van je bedrijf is, hoe de arbeidsmarkt erbij staat en ontdek wat het gemiddelde salaris voor jouw functie is.

Hoeveel loonsverhoging vragen bij vast contract? ›

Toch is het gebruikelijk dat wanneer je promotie maakt of een vast contract krijgt dat daar een upgrade van je salaris bij hoort. Hoeveel salarisverhoging kan je verwachten bij promotie of een vast contract? Tja, daarover verschillen de meningen. Vuistregel is 3 tot 6 procent, maar ook meer tot maximaal 10% komt voor.

Hoeveel stijgen de lonen in 2022? ›

In het tweede kwartaal van 2022 zijn de cao-lonen (per uur inclusief bijzondere beloningen) met 2,9 procent toegenomen. Daarmee is de stijging groter dan die van het eerste kwartaal van 2022 (2,6 procent).

Is een werkgever verplicht loonsverhoging te geven? ›

Je bent verplicht om de periodieke loonsverhogingen uit jouw cao door te voeren. Ook als het wettelijke minimumloon wordt verhoogd en je werknemer onder de nieuwe grens gaat vallen, ben je verplicht een loonsverhoging te geven.

Wat is een acceptabele loonsverhoging? ›

Over het algemeen wordt een loonsverhoging vragen van 5% – 10% als aanvaardbaar beschouwd. Een salarisverhoging van 10% is zelfs al aan de hoge kant. Zit er dus liever ergens tussenin. Het is natuurlijk ook afhankelijk van de economische toestand binnen het bedrijf en hoeveel uw collega's verdienen.

Wat als je geen opslag krijgt? ›

Zo haal je die opslag makkelijk binnen

Verzamel argumenten en bewijsmateriaal om je verzoek degelijk te onderbouwen. Staaf je verdiensten voor het bedrijf bijvoorbeeld met cijfers en feedback van collega's. Laat zien dat je weet waar je naartoe wil met je carrière. Kortom, maak een zelfzekere indruk.

Hoeveel is 1000 euro bruto naar netto? ›

Voorbeelden van bruto naar netto berekeningen
1000 euro per maand bruto is948,50 euro per maand netto
2500 euro per maand bruto is2112,17 euro per maand netto
3000 euro per maand bruto is2410,08 euro per maand netto
3500 euro per maand bruto is2670,42 euro per maand netto
2 more rows

Wat mag ik vragen als salaris? ›

Dat is 2.932 per maand.
...
Gemiddeld salaris per leeftijd (netto)
LeeftijdGemiddeld salaris per maand (netto)Gemiddeld salaris per jaar (netto)
25 tot 35 jaar2.516,67 euro30.200 euro
35 tot 45 jaar2.783,33 euro33.400 euro
45 tot 55 jaar3.100 euro37.200 euro
55 tot 65 jaar3.133,33 euro37.600 euro
3 more rows

Hoe krijg je een hoger salaris? ›

Op deze 8 manieren kun jij een hoger salaris krijgen
 1. Volg een cursus of opleiding. ...
 2. Check of je salaris in lijn is met het minimumloon en het cao-loon. ...
 3. Onderhandel met je baas. ...
 4. Vind een baan die beter betaalt. ...
 5. Benut je kwaliteiten en word zzp'er.

Hoe vaak per jaar salarisverhoging? ›

De meeste bedrijven verhogen minimaal één keer per jaar je salaris. Dit gebeurt in de loonronde. De loonrondes kunnen het resultaat zijn van cao-onderhandelingen tussen ons en jouw werkgever. Wij vinden een goed loon voor jou namelijk erg belangrijk.

Hoe krijg je je salaris omhoog? ›

Wanneer krijg ik loonsverhoging? Het aantal jaren ervaring in je functie zorgt er meestal voor dat je salaris groeit binnen een loonschaal. Bij elk jaar ervaring hoort een periodiek of functiejaar. Hoe meer jaren ervaring je hebt, hoe meer periodieken je krijgt en hoe hoger je loon wordt.

Hoe vraag ik mijn baas om opslag? ›

Opslag vragen in moeilijke tijden: hoe pak je dat aan?
 1. Voorzie een sterke argumentatie. Loonsverhoging komt (meestal) niet zomaar uit de lucht vallen, dus zorg voor een sterke argumentatie. ...
 2. Maak een afspraak op een goed moment. ...
 3. Opslag vragen: blijf realistisch en professioneel. ...
 4. Bereid je voor op verschillende scenario's.
5 May 2021

Waarom gaan lonen niet omhoog? ›

De toenemende loongroei heeft allereerst te maken met de erg krappe arbeidsmarkt. De Nederlandse werkloosheid is nog steeds zeer laag en in verschillende bedrijfstakken is er een tekort aan personeel. Daarnaast stijgen lonen door de inflatie, die vooral het laatste half jaar sterk is toegenomen.

Hoeveel gaan lonen omhoog in 2023? ›

De gemiddelde cao-loonstijging loopt op, van 2,9% in 2022 naar 3,7% in 2023.

Wat is een hoog inkomen? ›

Hoeveel Mensen Verdienen Meer Dan €100.000 Per Jaar? Zoals we net al zagen zit je met een salaris van meer dan €90.000 bruto per jaar bijna bij de bovenste 1% van Nederland als het gaat om inkomen. Toch is voor veel mensen €100.000 per jaar een soort van magische grens.

Heb je recht op loonsverhoging zonder cao? ›

Werk je in een bedrijf dat geen cao heeft? Dan kun je de hoogte van je loon vinden in de arbeidsovereenkomst. Soms heeft een bedrijf een aparte regeling met afspraken over je loon. Je hebt in ieder geval recht op het wettelijk minimumloon.

Hoe hoog is het minimum loon? ›

Iedere werknemer in Nederland heeft recht op het minimumloon. Dit is het laagste bedrag dat een werkgever wettelijk verplicht is aan loon te betalen. Je mag dus niet minder verdienen dan dit bedrag. Per 1 januari 2022 is dit € 1.725,00 .

Is 10% loonsverhoging veel? ›

In Nederland is 10% loonsverhoging doorgaans de maximaal haalbare salarisverhoging. Maar je moet écht uitermate goed hebben gepresteerd om dat tiende deel verhoging daadwerkelijk te krijgen.

Is 5% opslag veel? ›

De ideale opslag voor zowel werknemer als werkgever, is wanneer het voor de werknemer voldoende aanvoelt als een beloning en als de werkgever deze extra kost of last aankan. Een werknemer ervaart een opslag van 5 à 10 % als 'gewenst' maar dat is voor een werkgever doorgaans geen optie.

Hoeveel is 5 procent loonsverhoging? ›

Ga uit van het bedrag dat je momenteel aan salaris ontvangt, bijvoorbeeld €2.000 per maand. Deel dit door 100 (je krijgt dan 20) en vermenigvuldig dit met het percentage (5%). Je komt in dit geval uit bij 20 x 5, op €100 extra per maand.

Hoe vaak per jaar salarisverhoging? ›

De meeste bedrijven verhogen minimaal één keer per jaar je salaris. Dit gebeurt in de loonronde. De loonrondes kunnen het resultaat zijn van cao-onderhandelingen tussen ons en jouw werkgever. Wij vinden een goed loon voor jou namelijk erg belangrijk.

Hoeveel gaan de lonen omhoog in 2023? ›

Het Planbureau voorziet nog een laatste overschrijding van de spilindex in juli 2023. Als gevolg daarvan zouden de lonen in onze sector in september 2023 nogmaals met 2% stijgen. Elke eerste dinsdag van de maand actualiseert het Planbureau zijn vooruitzichten (behalve in augustus).

Hoeveel loonsverhoging 2023? ›

De gemiddelde cao-loonstijging loopt op, van 2,9% in 2022 naar 3,7% in 2023.

Welke cao loonsverhoging 2022? ›

Zoveel stijgt jouw loon in de cao Metaal & Techniek

De gemiddelde totale loonsverhoging in 2022 is omgerekend 4,15%. Bovendien liggen de momenten van de loonsverhogingen kort op elkaar, waardoor de lonen binnen 11 maanden met 7,4% stijgen.

Hoe vraag ik mijn baas om opslag? ›

Opslag vragen in moeilijke tijden: hoe pak je dat aan?
 1. Voorzie een sterke argumentatie. Loonsverhoging komt (meestal) niet zomaar uit de lucht vallen, dus zorg voor een sterke argumentatie. ...
 2. Maak een afspraak op een goed moment. ...
 3. Opslag vragen: blijf realistisch en professioneel. ...
 4. Bereid je voor op verschillende scenario's.
5 May 2021

Hoe krijg je meer salaris? ›

Op deze 8 manieren kun jij een hoger salaris krijgen
 1. Volg een cursus of opleiding. ...
 2. Check of je salaris in lijn is met het minimumloon en het cao-loon. ...
 3. Onderhandel met je baas. ...
 4. Vind een baan die beter betaalt. ...
 5. Benut je kwaliteiten en word zzp'er.

Hoe krijg je loonsverhoging? ›

Zelf om een salarisverhoging vragen, zo doe je dat
 1. Kies het geschikte moment.
 2. Weet wat je wilt krijgen.
 3. Verzamel je argumenten.
 4. Neem de juiste houding aan.
 5. Laat je niet afschepen met dooddoeners…
 6. … maar wees ook flexibel.
 7. Maak het meteen concreet.
 8. Tot slot..

Is de werkgever verplicht loonindexering? ›

De automatische aanpassing van de lonen aan de index is niet bij wet maar via sectorale cao's geregeld. Daarom wordt de indexering niet voor iedereen op hetzelfde moment doorgevoerd. In sommige sectoren worden de lonen op vaste tijden aangepast aan de index. Dat verschilt van sector tot sector.

Wie heeft recht op indexaanpassing? ›

Alles hangt af van het paritair comité waar jouw werkgever onder valt. Om te weten of jouw loon geïndexeerd wordt, moet je dus eerst weten tot welk paritair comité je behoort. Binnen een bedrijf vallen arbeiders en bedienden vaak onder een ander paritair comité en kunnen dus andere regels gelden voor de loonindexering.

Is er index in juni 2022? ›

Vanaf 1 juni 2022 bedraagt de nieuwe verhogingscoëfficiënt 1,8845. Als gevolg hiervan stijgen de brutomaandwedde en ook alle geïndexeerde toelagen met 2%. De coëfficiënt wordt op 1 juni 2022 aangepast in de betrokken rubrieken op Fedweb (Weddeberekening, Bedragen indexeren, Taaltoelage, Haard-en standplaatstoelage).

Wat is het minimum loon per uur? ›

Minimumloon per uur
Fulltime werkweek in bedrijf21 jaar en ouder20 jaar
36 uur€ 11,26€ 9,01
38 uur€ 10,67€ 8,54
40 uur€ 10,14€ 8,11

Hoe hoog is het minimum loon? ›

Iedere werknemer in Nederland heeft recht op het minimumloon. Dit is het laagste bedrag dat een werkgever wettelijk verplicht is aan loon te betalen. Je mag dus niet minder verdienen dan dit bedrag. Per 1 januari 2022 is dit € 1.725,00 .

Wat is het minimum loon? ›

Minimumloon 1 juli 2022
Leeftijd:Per maand:Per week:
Minimumloon 21 jaar en ouder€ 1.756,20€ 405,30
Minimumloon 20 jaar€ 1.404,95€ 324,25
Minimumloon 19 jaar€ 1.053,70€ 243,20
Minimumloon 18 jaar€ 878,10€ 202,65
3 more rows
21 Sept 2022

Welke leeftijd dag minder werken? ›

Vanaf 60 jaar kun je 1/5 korter werken; dit kost je 7,5% van je loon maar je pensioenopbouw blijft 100%. Vanaf 62 jaar kun je 1/5 korter werken; je houdt jouw volledige loon en pensioenopbouw. Vanaf 64 jaar kun je 2/5 korter werken; dit kost je 7,5% van je loon maar je pensioenopbouw blijft 100%.

Hoeveel inflatie salaris 2022? ›

Ook al heb je dus meer geld per maand, je zult het in de praktijk niet zo ervaren en het kan zelfs zo zijn dat je koopkracht afneemt. Dit is het geval als de inflatie procentueel meer toeneemt dan jouw loonsverhoging. De voorlopige verwachting van inflatie 2022 is dat het over 2022 ruim 6% bedraagt.

Wat betekent loonsverhoging van 42 50 euro structureel nominaal? ›

Daarnaast worden de feitelijke lonen op 1 juli 2022 structureel met € 42,50 verhoogd. Dit betekent een procentuele loonsverhoging van 1,4 procent op het gemiddelde salaris in de branche.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Leonie Wyman

Last Updated:

Views: 5848

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Leonie Wyman

Birthday: 1993-07-01

Address: Suite 763 6272 Lang Bypass, New Xochitlport, VT 72704-3308

Phone: +22014484519944

Job: Banking Officer

Hobby: Sailing, Gaming, Basketball, Calligraphy, Mycology, Astronomy, Juggling

Introduction: My name is Rev. Leonie Wyman, I am a colorful, tasty, splendid, fair, witty, gorgeous, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.